Waarom MijnEnergievoordeel

In Nederland hebben 750.000 huishoudens te weinig geld om hun energierekening te betalen. Omgerekend is dat 10% van de Nederlandse huishoudens. Door het verhogen van de belasting op energie wordt dat aantal alleen maar groter. Zo ontstaat een groeiende duurzaamheidskloof. MijnEnergievoordeel is ontstaan vanuit de motivatie om deze groeiende kloof tegen te gaan. Door een aantal eenvoudige gedragsmaatregelen in huis kan veel geld worden bespaard. Voor mensen met een smalle beurs maakt dat een groot verschil. We grijpen energiebesparing dus aan om het welzijn van mensen en hun omgeving te vergroten. Goed voor het klimaat, voor de portemonnee en voor ons allemaal.

In 2018 heeft MijnEnergievoordeel een pilot uitgevoerd in Noord-Groningen. MijnEnergievoordeel werkt samen met verschillende partners uit het publiek, privaat en sociaal domein. In de overtuiging dat je samen verder komt.