Energiecoaches

Belangrijke succesfactor van MijnEnergievoordeel is de inzet van een deskundige energiecoach uit de buurt. De energiecoach gaat met de mensen thuis in gesprek over hun energiegebruik en maakt hen bewust van hun energiegedrag. Aan de hand van een checklist geeft de energiecoach een advies op maat. Ter plekke krijgen huishoudens een overzichtelijk en persoonlijk besparingsadvies. Indien gewenst wordt een tweede afspraak ingepland om de resultaten en voortgang samen door te nemen.

De energiecoaches van MijnEnergievoordeel zijn actief voor de lokale energiecoöperaties en worden getraind door de Hanzehogeschool Groningen en Gasunie. Na het volgen van deze training zijn de energiecoaches in staat tot het afgeven van deskundig energieadvies aan huis. Voor elk energieadvies ontvangt de energiecoach een vergoeding voor de lokale energiecoöperatie waaraan hij of zij verbonden is. Zo ondersteunt MijnEnergievoordeel het waardevolle werk van de lokale coöperaties.