Hanzehogeschool_335x94.jpg
 
Waarom is de Hanzehogeschool partner van MijnEnergievoordeel? 
 

“Het lectoraat Communication, Behavior & Sustainable Society van de Hanzehogeschool Groningen werkt met haar partners graag mee aan dit project. Energie in al haar facetten is een speerpunt van de Hanzehogeschool Groningen, en bestrijkt het veld van techniek tot economie en van communicatie over duurzaamheid tot het ontwikkelen van gedragsinterventies. Dit project betreft een groep voor wie energiebewustwording niet hoog op de agenda staat, maar wel een deel van de kosten van levensonderhoud bepaalt. Met de opleidingen Social Work en Toegepaste Psychologie van het Instituut voor Sociale Studies, de techniekkennis van EnTranCe en het Instituut voor Engineering draagt de Hanzehogeschool graag bij aan dit project.”

Lies Oldenhof 
Programmamanager Kenniscentrum Energie, Hanzehogeschool Groningen    
 

 

Over Hanzehogeschool

De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland. In 2018 viert zij haar 220-jarig bestaan. Met vestigingen in Groningen, Assen, Leeuwarden en Amsterdam telt de hogeschool 28.432 studenten en 3.280 medewerkers. Het onderwijsaanbod omvat 54 bacheloropleidingen, 8 programma's voor associate degrees en 19 masteropleidingen. Van de opleidingen is een aantal Duits- en Engelstalig. Het onderwijs is georganiseerd in 18 schools. Met drie multidisciplinaire kenniscentra en drie Centres of Expertise is de Hanzehogeschool Groningen een kennisinstelling waar toegepast onderzoek, beroepspraktijk en innovatie geïntegreerd zijn in het onderwijs. Vanuit 50 lectoraten wordt toegepast onderzoek verricht in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en non-profit instellingen.

Centre of Expertise Energy (Kenniscentrum Energie)

In het Centre of Expertise Energy stimuleren we innovaties die nodig zijn voor de transitie naar een duurzame samenleving en leveren we hieraan een bijdrage met ons toegepast onderzoek en multidisciplinair onderwijs. Door middel van co-creatie werken bedrijven, overheden, onderzoekers, bachelor- en masterstudenten en docenten samen aan energietransitie. In deze leeromgeving ontwikkelen en delen we nieuw toepasbare kennis en creëren we kansen voor het bedrijfsleven.

(Bron: Hanzehogeschool Groningen)