bannerdekrachtvangroningen.jpeg

 

Over Perspectief Groningen 2025

Perspectief Groningen 2025, een initiatief van de Rabobanken in Groningen, is gebaseerd op gedegen onderzoek, uitvoerige discussies en tal van interviews, uitgevoerd door Arcadis, Aldus Willem, Bureon, Rijksuniversiteit Groningen en Kadaster. Er is een heldere, inspirerende en realistische visie ontstaan, een wenkend toekomstperspectief voor de provincie Groningen. Bedoeld om Groningen op een slimme, duurzame en flexibele manier in te richten. Zodat nieuwe perspectieven ontstaan voor inwoners en ondernemers. Want in Groningen is heel veel mogelijk. Niemand die dat beter weet dan de Groningers zelf.

Natuurlijk, 'Perspectief Groningen 2025' heeft een bestuur en een projectenbureau. Maar de eigenlijke organisatie wordt vanzelfsprekend gevormd door de vier transitiepaden: Groningen Vitaal, Groningen Werkt, Groningen Aantrekkelijk en Groningen Compleet. Elk transitiepad heeft een eigen werkgroep met een ‘boegbeeld’ uit de regio en een ‘duwer’ vanuit de Rabobank. Samen proberen ze kansrijke projecten ook daadwerkelijk tot een succes te maken. Waar nodig worden ze ondersteund door het bestuur en het projectenbureau.

De projecten en ideeën zijn altijd afkomstig en blijven altijd van de Groningers zelf. Iedereen kan en mag meedoen! De kracht van Groningen is tenslotte vooral gelegen in het enthousiasme en de daadkracht van de Groninger bedrijven, organisaties en inwoners.

(Bron: Stichting Perspectief Groningen 2025)