Partners

MijnEnergievoordeel wordt ondersteund door verschillende partners. Onze partners hebben een sterke focus op het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid. We werken samen vanuit de gedachte dat we gezamenlijk het verschil kunnen maken. Met elkaar dragen we bij aan een sociale energietransitie: duurzamer woon- en leefomgeving, meer leefgeld voor huishoudens, minder (energie)armoede, éérlijke energietransitie en een sterke economie.