Partners

MijnEnergievoordeel werkt samen met verschillende partners. Onze partners hebben een sterke focus op het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid. Vanuit verscheidene perspectieven dragen we bij aan een sociale energietransitie: duurzamer woon- en leefomgeving, meer leefgeld voor huishoudens, minder (energie)armoede, éérlijke energietransitie en een sterke economie.

MEV_partners.png

*Gemeenten Eemsmond en Winsum zijn per 1 januari 2019 opgegaan in gemeente Het Hogeland.